ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικ?

Ημερολ?γιο Εκθ?σεων

Εκθ?σει? που διοργαν?νονται στι? εγκαταστ?σει? μα?.

Δ.Ε.Κ.Θ.

Διεθν?? Εκθεσιακ? & Συνεδριακ? Κ?ντρο Θεσσαλον?κη?.

HELEXPO MAROUSSI

Στην καρδι? τη? επιχειρηματικ?? Αθ?να? στο Μαρο?σι.

Parking

Σταθμο? Αυτοκιν?των Parking.

Τρ?χουσε? & επ?μενε? διοργαν?σει?  

ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
4/10/2019 - 15/1/2020

ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

PHILOXENIA
8-10/11/2019

35η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

HOTELIA
8-10/11/2019

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

FUR SHOPPING FESTIVAL
12-14/11/2019

4th FUR SHOPPING FESTIVAL

ART THESSALONIKI - INTERNATIONAL ART FAIR
21-24/11/2019

4th ART THESSALONIKI - INTERNATIONAL ART FAIR

AGROTICA
30/1-2/2/2020

28η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ

ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY
21-24/2/2020

33η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ, ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

DETROP BOUTIQUE
22-24/2/2020

29η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ARTOZYMA
22-24/2/2020

9η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ,ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εκθ?σει? ?λλων διοργανωτ?ν  

Απ?: 26/10/2019
?ω?: 03/11/2019
Δ.Ε.Κ.Θ.
Απ?: 01/11/2019
?ω?: 03/11/2019
Αθ?να-Maroussi
Απ?: 08/11/2019
?ω?: 10/11/2019
Αθ?να-Maroussi
Απ?: 14/11/2019
?ω?: 15/11/2019
Αθ?να-Maroussi
Απ?: 30/11/2019
?ω?: 01/12/2019
Δ.Ε.Κ.Θ.
Απ?: 30/11/2019
?ω?: 02/12/2019
Δ.Ε.Κ.Θ.
Απ?: 11/01/2020
?ω?: 13/01/2020
Δ.Ε.Κ.Θ.
Απ?: 11/01/2020
?ω?: 13/01/2020
Αθ?να-Maroussi

Ευρωπα?κ? ?ργα / Εκδηλ?σει?  

Ειδικ? χωρικ? Σχ?διο για το Δ.Ε.Σ.Κ.Θ.

Αναρτ?θηκε στην ιστοσελ?δα του Υπουργε?ου Εν?ργεια? και Περιβ?λλοντο? για δημ?σια...

Περισσ?τερα

Thessaloniki Design Week

Η ΑΝΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ / RE-CREATION αποτελε? το σ?νθημα τη? πρ?τη? διοργ?νωση? του TDW και τον γενικ? ?ξονα...

Περισσ?τερα

124th CANTON FAIR

China Import and Export Fair, also known as the “Canton Fair”, is an important channel for China’s foreign trade sector...

Περισσ?τερα

Βυζαντιν? Σαγ?νη

Διεθν?? Διαγωνισμ?? Κοσμ?ματο? εμπνευσμ?νο? απ? το Βυζ?ντιο. Η προ?θηση τη? Θεσσαλον?κη? ω? βυζαντιν??...

Περισσ?τερα

ZERO WASTE LAB

Εργαστ?ριο Κυκλικ?? Οικονομ?α? & Ανακ?κλωση?...

Περισσ?τερα

Εκδ?σει? ΔΕΘ-HELEXPO  

TIF HELEXPO S.A. Corporate profile

With more than 90 years of continuous operation, TIF-HELEXPO SA is the leading Greek organizer of exhibitions & conferences....

Περισσ?τερα

EXPOSED - IN THESSALONIKI

Το εξαμηνια?ο, free press περιοδικ?, που αναδεικν?ει το σ?γχρονο προφ?λ τη? π?λη? και τη? ?κθεση?. ΞΕΦΥΛΛΙΣΤΕ ΤΟ!...

Περισσ?τερα

Ιστορ?ε? τη? ?κθεση?

Η ΔΕΘ, ξεκιν?ντα? απ? το ?ραμα του ιδρυτ? τη?, Νικ?λαου Γερμανο? και την γ?ννησ? τη? το 1926 συμπλ?ρωσε 88 χρ?νια ζω??...

Περισσ?τερα

河北十一员五开奖结果